Start

Sürekli artan uluslararası rekabet ve müşterilerin yüksek beklentileri günümüzde işletmeleri yepyeni küresel görevlerle karşı karşıya bırakmakta. Satış fiyatları yerinde sayarken maliyetlerin artması kâr marjlarının düşmesine ve dolayısıyla yatırımlarda müthiş düşüşlerin yaşanmasına neden olmakta. Böylelikle satınalma birimine yöneltilen beklentilerin orantısız bir düzeyde artması da doğal. Ancak bu birimin görevleri, sadece stratejik önlemlerin uygulanması, satınalma fiyatlarının optimizasyonu ve mal tedariğinin güvence altına alınması ile sınırlı değil; işletmenin etkin bir maliyet yapısına sahip olmasının sağlanması da satınalma biriminin sorumluluk alanına dahil.

TüCon Management, ağırlıklı olarak işletmelerin satınalma birimlerinin optimizasyonu üzerinde uzmanlaşmış uluslararası bir ticarî danışmanlık kuruluşudur. Yenilikçi danışmanlık hizmetlerimizle sadece maliyetinizin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir şekilde düşmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda size küresel rekabette avantajlar da temin ediyoruz.

Uluslararası piyasalarda sahip olduğumuz uzun yıllara dayanan deneyimimiz faaliyet alanınıza çok sayıda yeni tedarikçi ve potansiyel ortak ilâve ederek küresel pazarlara girişinizi kolaylaştıracak ve kârlı yatırım teşviklerine yol açacak ilişkilerin oluşmasını sağlayacaktır.

Yenilikçi ve yaratıcı satınalma stratejilerimiz daima güncel durumlara uyarlanır ve işletmenizin kararlarının gelecekte de sağlam temeller üzerinde verilmesini sağlar.

Projelerimizi sizin işletme hedeflerinizle eşgüdümleyerek tanımlar ve belirlediğimiz hedeflerin en kısa süre içinde gerçekleşmesini sağlarız. Gerçekleşen potansiyellerin uzun vadeli güvence altına alınması için projelerimiz sürdürülebilir stratejilerle desteklenir.

Uluslararası deneyim ve birikime sahip danışmanlarımız ve proje yöneticilerimiz çok çeşitli alanlarda yönetim düzeyinde görev almış uzman kişilerdir ve her biri küresel projelerinizin profesyonel bir şekilde ve eşgüdüm içersinde gerçekleşmesi için bizzat çaba gösterir.

Deutsch (DE-CH-AT)    English (United Kingdom)    Español(Spanish)    French (Fr)    Arabic(الجزائر)    繁體中文    Russian (CIS)    Turkish (Turkiye)