Danışma hizmeti modüllerimiz

Küreselleşme çerçevesinde bir işletmenin rekabet ortamında avantajlara sahip olması, dünya çapında pazar payları kazanması ve bunları güvence altına alması açısından en önemli öm şartı oluşturmaktadır. Uluslararası satınalma bu avantajlara erişilmesine önemli stratejik katkıda bulunmaktadır. TüCon Management danışma hizmetleriyle sadece satınalma birimlerinizi daha etkili hale getirmekle kalmamakta; aynı zamanda çalışanlarınızın üretkenliğini de yükselterek rakiplerinize kıyasla uzun vadeli ve sürdürülebilir rekabet avantajları elde etmenizi sağlamaktadır.

Ana yetenek alanlarımız:

  • Stratejik tedarikçi yönetimi
  • Mal grupları yönetimi
  • Küresel kaynak stratejisi
  • Süreç optimizasyou / Satınalma organizasyonu
  • Temin etme yönetimi
  • İş geliştirme
Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi yönetimi, satınalma biriminin belkemiğini oluşturur. Tedarikçilere ve ürünlere yönelik kalite beklentilerinin eşgüdümlendiği, gözetlendiği ve denetlendiği yer burasıdır. Bu bağlamda sunduğumuz danışma hizmetlerimizle öncelikle tedariklerinizin uzun vadeli güvence altına alınmasını sağlar, tedarikçilerinizle olan ilişkilerinizin pürüzsüz bir şekilde sürmesini güvence altına alırız. Teslimat ve kalite yapılanmalarınızı analiz ederek yeni stratejiler türetir ve bunları bilinçli bir şekilde uygularız; böylece tedarik riskleri daha oluşmadan belirlenerek bertaraf edilir.

Mal Grupları Yönetimi

Mal grupları yönetimi, satınalma biriminin uzun vadeli stratejik hedeflerinin tanımlanması ve uygulanması anlamına gelir. Anahtar teslimatçıların konsolide edilmesi ve satınalma hacminin daha verimli hale getirilmesi, hedeflenen başarıya götüren yolda uygulanan bu stratejilerden sadece bir kaçını oluşturmaktadır. TüCon, mal gruplarınızı inceler, hedeflerinizi analiz eder ve sürdürülebilir sinerji etkileri yaratan ve uzun vadeli tasarruf sağlayan bilgici stratejiler geliştirir.

Global Sourcing / Küresel Kaynak Stratejisi

Müşterilerin gelecekteki beklentileri, özellikle artan kalite beklentileri ve satınalma fiyatlarının düşürülmesi zorunluğu bir çok işletmeyi tedarik stratejisini yeniden şekillendirmeye ve uluslararası piyasalara yönelmeye zorlamaktadır. Uluslararası piyasalar bir çok risk içermekle birlikte aynı zamanda Global Sourcing stratejilerinin uygulamasıyla yararlanabileceğiniz çok geniş potansiyeller de içermektedir. TüCon, tedarik piyasalarında yaptığı araştırmalar çerçevesinde benchmark analizleri gerçekleştirir, rantabilite hesaplarını da göz önünde tutarak stratejik hedef piyasaları tanımlar ve muhtemel riskleri tespit ederek en alt düzeye indirir.

Süreç Optimizasyonu / Satınalma Organizasyonu

Ekonomik ve etkili bir şekilde birbiri ile uyarlanmış süreç ve metodlar, arayüzler arasındaki sürtüşmenin azalmasını sağlayarak işletmenin üreticiliğinin yüksek oranda artmasına neden olur. TüCon danışma hizmetleri, organizasyon yapısının en iyi düzeye gelmesini, stratejik ve operatif alanlar arasında belirgin bir sınırın çizilmesini ve kaynakların organizasyon içinde etkili bir şekilde kullanılmasını hedefler.

Temin Etme Yönetimi

Temin etme yönetimi, satınalma birimi içinde merkezi bir konuma sahiptir; işletmenin çeşitli birimlerinin buradan aldıkları bilgilere dayanarak yön belirleyici kararlar verebilmesi ve stratejiler kararlaştırması gerekir. Bu alanda controlling sistemlerimizden yararlanarak sağlam bir veri tabanı oluşturur ve iş planlarınızı işletme hedefleri ile uyarlarız; aynı zamanda tasarruf projelerini izleyebileceğiniz ve mal gruplarına ilişkin flash reportları kullanarak likiditenizi artırabileceğiniz etken bir sistemi uygulanmasını başlatırız.

İş Geliştirme

Dünya piyasalarında sahip olduğumuz ve uzun yıllara dayanan deneyim ve ilişkilerimiz sayesinde başarılı rekabet sinerjilerinden ve yeni, faydalı iş ilişkilerinden yararlanmanızı sağlar ve uzun vadeli ve sürdürülebilir yatırım olanakları yaratırız. Uluslararası özel projeler üstlenir, bunların eşgüdümlenmesi ve yerinde gözetlenmesi gibi sorumlulukları da benimseyerek başarılı bir şekilde uygulanmalarını sağlarız.

Deutsch (DE-CH-AT)    English (United Kingdom)    Español(Spanish)    French (Fr)    Arabic(الجزائر)    繁體中文    Russian (CIS)    Turkish (Turkiye)