İşletme

TüCon Management, küresel satınalmanın optimizasyonu üzerine uzmanlaşmış yenilikçi ve yaratıcı bir danışma şirketidir. Dünya ekonomi krizinin etkileri ile küreselleşmenin getirdiği ve giderek artan güçlükler, TüCon Management şirketinin Cem Türemiş tarafından uluslararası satınalma danışmanlığı olarak kurulmasına neden olan fikirleri yaratmıştır.

Danışmanlarımız ve proje yöneticilerimiz, otomotif, makina imalatı ve yenilenebilir enerjiler gibi farklı branşlarda faaliyet gösteren çokuluslu işletmelerde çeşitli yönetim düzeylerinde deneyim toplamış ve uluslarası satınalma alanında mükemmel ilişkilere sahip olan kişilerdir. Sonuca yönelik çalışma yöntemleri, esneklik, mobilite ve her şeyden önce de uluslararası düzeyde müşteriye yönelik çalışma, ilkelerimizi belirleyen unsurlardır.

Çeşitli tedarik alanlarında sahip olduğumuz birikimimiz bize farklı tedarik araçlarının etkili bir şekilde kombine edilmesi ile işletmelerin gerek likiditesinin gerekse üretkenliğininin yüksek oranda artırılmasının mümkün olduğunu göstermiştir. Modüllerimiz ile size ekonomik ve gereksiz teferruatdan arındırılmış bir danışma konsepti sunmaktayız. Bu konsept, satınalma kısımlarını eşgüdümleyerek süreçler arasında uyum sağlamayı hedeflemektedir.

TüCon Management, sorunlarınızı tanımladıktan sonra bunların nedenlerini analiz eder ve kısa vadeli işletme hedeflerinize erişebilmeniz için gereken stratejileri uygular. Buna paralel olarak işletmenizde mevcut olan sinerji ve süreçler üzerine yoğunlaşarak uzun vadeli potansiyelinizi de güvence altına alır. Kalite anlayışımız doğrultusunda projelerinizin baştan sona dek başarılı bir şekilde uygulanması için size başlangıç safhasından sonra da eşlik etmeye devam eder, projeleri gelecekteki işletme hedeflerine de uyarlarız.

Ulslararası deneyim ve birikimimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizleri, birlikte küresel düzeyde yeni tedarik yollarından, iş temas ve bağlantılarından ve rekabet avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz.


Deutsch (DE-CH-AT)    English (United Kingdom)    Español(Spanish)    French (Fr)    Arabic(الجزائر)    繁體中文    Russian (CIS)    Turkish (Turkiye)