Referanslarımız

Satınalma birimlerinin optimizasyonuna yönelik olan çağdaş ve yenilikçi danışmanlık hizmetlerimiz müşterilerimizin şirket hedefleri doğrultusunda son derece iyi ekonomik başarı kaydetmelerine katkıda bulunmaktadır. Bu alandaki başarılarımız sadece şirket likiditesinin büyük oranda artmasını sağlamakla sınırlı değildir; işletme içindeki süreçlerin etkili ve kârlı bir şekle getirilmesi ile üretkenlik de artmaktadır.

Müşterilerimizin çoğunluğunu tüm sanayi dallarına ait KOBİ'ler oluşturmaktadır. Yetenekli ve yaratıcı danışmanlık hizmetlerimizin yanısıra anahtar piyasalarda sahip olduğumuz ve uzun yıllara dayanan uluslararası iş ilişkilerimiz de müşterilerimiz açısından önemli bir kıstas oluşturmaktadır.

 • Tedarikçi yönetimi
 • Malzeme Grupları Yönetim Sistemi
 • Global Sourcing
 • Tedarik alanında controlling
 • İş geliştirme
Tedarikçi yönetimi
 • Yan sanayi alanında faaliyet veren bir işletme için uluslararası ortamda bir tedarikçi yönetim sisteminin planlanması ve uygulanması. Geleceğin stratejik kararları için temel teşkil edecek sağlam bir tedarikçi veri bankasının oluşturulmasının yanısıra risk yönetimi, make or buy, yer değiştirme, tedarikçi ve süreç teftişleri gibi projeler tarafımızdan dünyanın çeşitli yerlerinde başarıyla uygulanmıştır.
Malzeme Grupları Yönetim Sistemi
 • Orta boylu bir sanayi işletmesi için endirek satınalmanın optimizasyonu. Bu girişim, stratejik bir sıvı, araçgereç ve yedek parça yönetim sisteminin uygulanmaya alınması ile gerçekleştirilmiştir. Yeni sistem ile ihtiyaç miktarları toplanmış, tedarikçi sayısı azaltılmış, tedarikçi sözleşmeleri en yararlı şekle getirilmiş ve böylelikle satınalma fiyatlarının düşmesi sağlanmıştır.
 • Uluslararası faaliyet gösteren bir işletmede mekatronik, yapay maddeler, çelik ve Cparçalardan oluşan malzeme grupları için çeşitli optimizayon tedbirlerinin hazırlanması. Güncel tedarik yelpazesinin ve ana tedarikçilerin analizine ve stratejik tedarik pazarlarına ait verilere dayanarak tedarik kaynakları yeniden tespit edilmiş, tedarikler güvence altına alınmış ve tedarikçiler konsolide edilmiştir.
 • Otomotif veya makina imalâtı gibi çeşitli sanayi dallarına ait üretim işletmeleri için üretim aletlerinin ve iş araçlarının tedariğine ilişkin global bir stratejinin ilgili tedarik bölgelerindeki kalite ve lojistik gereksinimlerini göz önünde tutarak uygulamaya konması; bu girişimle elde edilen iyi sonuçlar sadece likiditenin artımasına değil, aynı zamanda yeni küresel iş ilişkilerinin oluşmasına vesile olmuştur.
Global Sourcing
 • Bir maliyet analizi çerçevesinde soğuk şekillendirilmiş parçalar, döner parçalar ve plâstik ve elektronik gibi bazı satın alınan malzemeler için Global Sourcing ilkelerinin devreye alınması. Bu bağlamda parça fiyatlarının ve kalitenin analizinin yanısıra tedarik zincirinin tümü yeniden değerlendirilmiş, ortaya çıkan potansiyeller müşterimize rekabet avantajları sağlamış ve satınalma projelerinde kârlı bir şekilde uygulanmıştır.
 • Asya, Orta Doğu, Afrika ve Amerika bölgelerine odaklanarak yapılan işletme araçları ve üretim aletlerine odaklı bir piyasa analizi plâstik ve metal işleme alanındaki müşterilerimize özellikle hassas ve karmaşık teknolojiler bağlamında gelecekteki tedarik stratejileri için önemli ve değerli bilgiler sağlamıştır.
Tedarik alanında controlling
 • TüCon Management özellikle metal ve plâstik işleyen sanayiye ait bir çok müşterisi için uzun vadeli işletme hedeflerini göz önünde tutarak satınalma alanında çeşitli controlling sistemlerini uygulamaya almıştır. Bu stratejilerin hedefi, işletmenin likiditesini kısa süre içinde „Flash Reports" ile güvence altına almak, kârlı işleyen bir controlling sistemini uygulamak ve ödeme şartlarını optimize etmek olmuştur.
İş geliştirme
 • İş geliştirme birimimiz, uluslararası faaliyet gösteren bir çok müşterimize bir satınalma ve proje bürosunun kurulması ve devreye alınması ile ilgili danışmanlık hizmeti vermiş ve Asya ile Orta Doğu'daki iş ilişkilerinin yoğunlaşmasını sağlamıştır.
Deutsch (DE-CH-AT)    English (United Kingdom)    Español(Spanish)    French (Fr)    Arabic(الجزائر)    繁體中文    Russian (CIS)    Turkish (Turkiye)